Το ευχαριστώ του αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας σχετικά με την δημιουργία νέας ΜΕΘ COVID

Ευχαριστούμε την Διευθύντρια της ΜΕΘ Κα Νάγκυ, την προϊσταμένη Κα Κουτσούκη τους νοσηλευτές τους γιατρούς και τους τεχνικούς της ΜΕΘ, την Διευθύντρια Κα Κετικίδου, την προϊσταμένη και τους νοσηλευτές του αναισθησιολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για την εντυπωσιακά γρήγορη δημιουργία της νέας Μονάδας των 6 κλινών και την μετατροπή της Μονάδας των 12 κλινών σε ΜΕΘ COVID-19.

Όλοι αξίζουν συγχαρητήρια. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα από την ώρα που ζητήθηκε από τον Διοικητή της 4 ΥΠΕ Κο Τσαλικακη
Ευχαριστούμε επίσης όλη την Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική υπηρεσία και τους διευθυντές τους.

Ευχαριστούμε την Διευθύντρια της κλινικής Covid των 36 κλινών Κα Τεροβήτου και την Διευθύντρια των ΤΕΠ Κα Πλασάτη
Ευχαριστούμε τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Κον Καμπουρίδη τους γιατρούς και νοσηλευτές που μετακομίζουν από τις κλινικές τους.
Είμαστε μαζί σας.