%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%86%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85

Η πρόεδρος της Δημωφέλεια κ. Αναστασία Ιωσηφίδου υπέγραψε χθες απόφαση με την οποία δίνει εντολή στη δικηγόρο Καβάλας κ. Βούλα Καρκαλέτσου να καταθέσει και να συζητήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ και της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΕΤΕ. Ο λόγος των νομικών ενεργειών περιγράφεται στο σκεπτικό της ίδιας απόφασης: Η εταιρία Εγνατία Οδός ΑΕ αποφάσισε την κατασκευή διοδίων επί του τμήματος της Εγνατίας οδού μεταξύ των Α/Κ Αγίου Σίλα και Άσπρων Χωμάτων και προχώρησε στις εργασίες αυτές με ανάδοχο του έργου την κατασκευάστρια εταιρία ΑΚΤΩΡ ΕΤΕ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η προαναφερόμενη εταιρία εισήλθε σε ιδιοκτησία της δημοτικής επιχείρησης καταλαμβάνοντας αυθαίρετα και παράνομα αυτήν και προβαίνοντας σε παράνομη εκσκαφή για την απόληψη αδρανών υλικών.