Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας δέχεται εγγραφές μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2020-2021 από  1η  Σεπτεμβρίου έως  και  το   τέλος  του  μήνα.

Οι   εγγραφές   γίνονται  καθημερινά  στο  γραφείο   του   Σ.Δ.Ε.  Καβάλας,  στο  κτίριο  του  6ου  ΓΕ.Λ.  Καβάλας,  στην  οδό Χρυσοστόμου  Σμύρνης  10 (περιοχή   Ραψάνη) από τις 4.30   το  απόγευμα  έως  τις  20.00.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Σχολείου είναι: 2510-245001  (τις  παραπάνω  απογευματινές ώρες).

Το    Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται  σε  ενήλικες  18  ετών  και  άνω  και  χορηγεί  Απολυτήριο Γυμνασίου σε  δύο σχολικά έτη. Το Σχολείο λειτουργεί τις απογευματινές ώρες:  4.30 – 20.00).  Η εκπαίδευση παρέχεται  εντελώς  δωρεάν και  στους  μαθητές που μετακινούνται εκτός Καβάλας χορηγείται δωρεάν πάσο με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας.

Η  Διεύθυνση  του  Σχολείου