ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 580.000 € με τίτλο <<Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Νέας Περάμου >>

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του Δήμου, σε αγαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου Παγγαίου καταφέραμε την ένταξη ενός νέου έργου στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ συνολικού προϋπολογισμού 580.000 €.

Σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτης της Τεχνικής μας Υπηρεσίας πετυχαίνουμε :Την επέκταση του κεντρικού πεζόδρομου και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED έως τα ΚΑΑΥ Κατασκευή -Ανάπλαση πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED στην κεντρική οδό Νίκης από το Ξενοδοχειο PLAZA έως το τέλος του οικισμού Νέας Περάμου (Γέφυρα εθνικής οδού Στρυμόνα-Καβάλας )