Σε συνέχεια της με αριθμ. 22-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡ7ΩΡΔ-Τ1Λ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου «Περί έγκρισης επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου», με την οποία αποφασίσθηκε «η έγκριση της επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου με το ποσό των 500€ για κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς», σύμφωνα με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε 2 στάδια:

Στάδιο Α:
Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας από τον νόμιμο εκπρόσωπό προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου για την επιχορήγηση με το ποσό μέχρι των 500€ προς επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού στην οποία απαραιτήτως θα επισυνάπτονται:

  1. Λίστα δραστηριοτήτων για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.
  2. Καταστατικό σε ισχύ του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή το νόμιμο έγγραφό (ΦΕΚ) σύστασης της Εκκλησιαστικής Ενορίας.
  3. Πρακτικό Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για την Διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή το νόμιμο έγγραφο για το όργανο διοίκησης της Εκκλησιαστικής Ενορίας (Αρχαιρεσίες).

Στάδιο Β:
Κατόπιν εγκρίσεως της αίτησης επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης στο ταμείο του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας, απαραιτήτως πρέπει να υποβληθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου τα κάτωθι δικαιολογητικά από τον εκάστοτε επιχορηγούμενο:

  1. Προϋπολογισμό του επιχορηγούμενου για το 2021 στον οποίο να απεικονίζεται έσοδο από επιχορηγήσεις προερχόμενες από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
  2. Πρακτικό του Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή του νόμιμου οργάνου διοίκησης (Εκκλησιαστικό Συμβούλιο) της Εκκλησιαστικής Ενορίας περί αποδοχής της επιχορηγήσεως από το Δήμο Θάσου, στο οποίο να αναφέρεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός (IBAN) που θα κατατεθούν τα χρήματα.
  3. Γραμμάτιο ή Απόδειξη Είσπραξης του επιχορηγούμενου.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας (Εφημέριος) ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από κανέναν Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2020 με ποσό άνω των 3.000€.
  5. Βεβαίωση του Δήμου Θάσου για μη επιχορήγηση του επιχορηγούμενου κατά το έτος 2020.
Προηγούμενο άρθροΠροληπτικά Rapid Tests από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στον οικισμό της Εξοχής
Επόμενο άρθροΔωρεά αθλητικών παπουτσιών απο την ΟΕΒΕ Καβάλας στην Παιδόπολη