Απαγόρευση αλιείας, προσόρμισης και αγκυροβολίας σκαφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ.187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α ́ 261).
  β. Του Ν.4256/14 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92).
  γ. Του υπ’ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 1929/2018),
  2.
  αναφορικά με την εκκίνηση, επιστροφή και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων
  αναψυχής.
  δ. Των άρθρων 9-11, 231 και 295-296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Καβάλας (Β’ 262/1978).
  Την ανάγκη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο.
  Αποφασίζουμε
 2. Την απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στην έμπροσθεν θαλάσσια και από ξηράς περιοχή στην θέση «Αμμόγλωσσα» της παραλίας Κεραμωτής, Δήμου Νέστου από το σημείο Α (φ=40° 51.444’Β λ=024° 41.322′) έως σημείο Β (φ= 40° 51.267’Β λ=024° 41.272’Α) όπως αυτή εμφανίζεται στην συνημμένη απεικόνιση του Παραρτήματος.
 3. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου 1 τίθενται σε ισχύ για την τρέχουσα θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 23/07/2021 έως 30/09/2021, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.
  1
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα, 23 Ιουλίου 2021
  Αριθ. Πρωτ.: 2131.16/2584/21
 4. Την απαγόρευση, από 23/07/2021 έως 30/9/2021, της αγκυροβολίας και της προσόρμισης πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στην θαλάσσια περιοχή «Αμμόγλωσσα» της παραλίας Κεραμωτής, Δήμου Νέστου από το σημείο Α (φ=40° 51.444’Β λ=024° 41.322′) έως σημείο Β (φ= 40° 51.267’Β λ=024° 41.272’Α) όπως αυτή εμφανίζεται στην συνημμένη απεικόνιση του Παραρτήματος, τηρουμένων των προβλεπομένων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.
 5. Με την παρούσα υπενθυμίζεται η υποχρέωση του Δήμου Νέστου για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης των ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός διοικητικής τους αρμοδιότητας καθώς και της κατάλληλης χερσαίας σήμανσης με αναφορά στην παρούσα απαγόρευση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 6. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα των συντρεχουσών ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Κεντρικός ΛιμενάρχηςΑντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος

Προηγούμενο άρθροΟ Covid έκαψε τις πρόωρες εκλογές – Ποιο είναι το βασικό ζητούμενο για τον Μητσοτάκη
Επόμενο άρθροΧάρης Μιχαλόπουλος «Κανείς ποτέ δεν το ’μαθε…» θεατρικός μονόλογος Παραγωγή: Φεστιβάλ Φιλίππων 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Φάρος)