Από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θάσου και της Δ.Ε.Υ.Α Θάσου στις 12-01-2021 στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο νησί της Θάσου (Λιμένα, Καλλιράχης και Ποταμιάς), προέκυψε από τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν σήμερα, ότι σε καμία από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν ανιχνευτήκαν ιικά φορτία ιού SARS-CoV2.
Δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε όλοι μας να τηρούμε απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα προστασίας.