Η Διοίκηση της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων και Χρονίως Πα- σχόντων «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ» (ΝΠΙΔ) της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεα- πόλεως και Θάσου, μαζί με το προσωπικό του Ιδρύματος, από την αρχή της Πανδημίας έλαβε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των φιλοξενουμένων ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων εξυπηρετούμενων συμπολιτών μας.

Τη- ρήθηκαν και τηρούνται με πολλή προσοχή και αυστηρότητα όλα τα μέτρα και τα πρωτόκολλα που προβλέπονται από την κειμένη νομοθεσία και αυτό το μαρτυρούν οι εκθέσεις όλων των ελεγκτικών οργάνων που συνεχώς επισκέ- πτονται και επιτηρούν την Μονάδα μας μέχρι σήμερα.

Δυστυχώς όπως σε πάρα πολλά υγειονομικά Ἱδρύματα της χώρας και της περιοχής μας ο ιός covid 19 κατάφερε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού μας, το οποίο ευχαριστούμε ευγνωμόνως, να εισβάλει και να πλήξει και τη μονάδα μας, με την τραγική απώλεια τροφίμων μας, γεγονός για το οποίο λυ- πούμεθα βαθύτατα, και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους οικείους τους.

Η αυξημένη μεταδοτικότητα του ιου αυτού και η απρό- βλεπτη εξέλιξή του έπληξε μεγάλο μέρος των τροφίμων μας, ωστόσο μεχρι και σήμερα η πλειοψηφία αυτών αντιμετωπίζει την πάθηση με μετρίας εντάσεως ήπια συμπτώματα, χάρη στην ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που από την πρώτη στιγμή άπρόσκοπτα και αδειαλείπτως λαμβάνουν.

Η Νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων δεν μας επιτρέπει να δώσουμε περισσότερα στοι- χεία δημοσίως, ωστόσο όλα είναι κάθε στιγμή και ώρα στη διάθεση των υπ-
ευθύνων και αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Οι συγγενείς των τροφίμων μας έχουν ανά πάσα στιγμή την σχετική ενημέρωση από τους αρμο- δίους θεράποντες και τηλεφωνικώς επικοινωνούν με τους δικούς τους αν- θρώπους όποτε το θελήσουν. Σε αυτό τον άνευ προηγούμενο υγειονομικό πό- λεμο για την διατήρηση της ζωής και της δημοσίας υγείας, δεν έχει καμμία θέ- ση η παραπληροφόρηση και οι αναλήθειες που με λύπη παρακολουθούμε να γράφονται τις τελευταίες ημέρες.

Είναι ώρα μάχης και για όλους εμάς προέχει η προστασία των ανθρώπων που δοκιμάζονται από την Πανδημία που πλήττει την πατρίδα μας, την περιοχή μας και το Ἰδρυμά μας και προς αυτό το σκοπό νυχθημερόν εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία τον Διοι- κητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό του, τον Διευθυντή-Νομίατρο και τους υπευθύνους συνεργάτες της Δημοσίας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητος Καβάλας, όπως επίσης και τον Διευθυντή και τους συνεργάτες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ της Καβάλας, μαζί με όλους τους αρμοδίους εργαζομένους σε αυτό.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ