Η ανώνυμη εταιρία του δήμου Παγγαίου «Παγγαίο Α.Ε.» κατάφερε μέσω διαδικασίας δημοπράτησης να εκμισθώσει το κάμπινγκ της Τούζλας.
Η πρόταση που κατατέθηκε πριν απο καιρό και ιδιωτική εταιρία της Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το κάμπινγκ. 

Στη διαδικασία κατέθεσε προσφορά η τεχνική εταιρία της Θεσσαλονίκης «Αμπατζής – Στομαχόπουλος». Άλλος ενδιαφερόμενος δεν υπήρξε. Η προσφορά αφορά στο ποσό των 35.500 ευρώ ετησίως, κυμαινόμενο 2% ετησίως επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης του μισθωτή.

Το κάμπινγκ Τούζλας έκτασης 16,8 στρεμμάτων υφίσταται από την εποχή της κοινότητας Οφρυνίου. Αρχικά το εκμεταλλευόταν η κοινότητα, στη συνέχεια ο πρώην δήμος Ορφανού και λόγω Καλλικράτη σήμερα ανήκει στο δήμο Παγγαίου. Η πρώην διοίκηση του Βασίλη Ξουλόγη είχε επίσης επιχειρήσει να εκμισθώσει το κάμπινγκ. Αν και είχε βρεθεί επενδυτής τελικά δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσης. Οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές αφού έπαψαν να λειτουργούν το 2012.

Το βασικότερο σημείο στην υλοποίησης της παρούσας επένδυσης είναι η έκδοση των οικοδομικών αδειών από την πολεοδομία Καβάλας. Εάν αυτές εκδοθούν στη διάρκεια του φετινού χειμώνα δεν αποκλείεται το κάμπινγκ να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2017.