Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ”.

Ο Δήμαρχος, κ. Μουριάδης Θεόδωρος, και ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, κ. Φιλήμων Ξουλόγης, θα παρευρεθούν μόνο στον αγιασμό του 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν.Καρβάλης  Καβάλας λόγω των μέτρων της πανδημίας  covid-19.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ