Σας ενημερώνουμε ότι θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Αμυγδαλεώνα λόγω βλάβης του Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης.
Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάσταση της βλάβης.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.