Σημαντική και αποτελεσματική παρέμβαση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας και την ΔΕΥΑ Καβάλας στον
‘ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ‘ της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα , όπου κατασκευάστηκαν τρεις ( 3 ) αμμοκράτες , και έδωσαν λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αμυγδαλεώνα Δημήτρη Πουρσαιτίδη