Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, εγκρίθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας το Αναθεωρημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου.

Είναι η πρώτη φορά που το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου αναθεωρεί τόσο έγκαιρα το ανωτέρω σχέδιο έκτακτης ανάγκης και επιτυγχάνει και την έγκρισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου συνεχίζει όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο, τόσο την εύρυθμη λειτουργία των Λιμανιών αρμοδιότητας του, όσο και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Θ
Δημήτριος Μανίτσας