Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δημάρχου Θάσου Ελευθέριου Κυριακίδη, όσον αφορά την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κτηρίου για την στέγαση του υπό ίδρυση Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, στα Λιμενάρια Θάσου.

Με την υπ’ αρ. 83/2020 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, έγινε η δωρεάν παραχώρηση, της χρήση του κτηρίου στο οποίο μέχρι πρότινος στεγάζονταν ο Σύλλογος Πυρασφάλειας Νότιας Θάσου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου στην θέση Παλατάκι, προς στη Π.Υ. Καβάλας / Π.Κ. Θάσου, προκειμένου να στεγαστεί το Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιμεναρίων Θάσου.

Ακολούθησε άμεσα και η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής, σε τελετή που έλαβε χώρα την Τετάρτη 03/06/2020, παρουσία του Δημάρχου του Δήμου Θάσου Κυριακίδη Ελευθέριου, του Διοικητή ΔΙ.Π.Υ. Ν. Καβάλας Πύραρχου Νικόλαου Μπαλατσούκα και του Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου Αντιπύραρχου Κωνσταντίνου Κοντογεωργίου.