Παρακαλούνται όσοι άντρες μπορείτε ετών 18-52 να δώσετε αίμαπεταλλια ( 0+ ) ή ( 0- ) στο Νοσοκομείο της Καβάλας είναι πολύ μεγάλη ανάγκη!

Ο δότης θα μεταβεί στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολη με τα έξοδα πληρωμένα.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 6973 95 59 90