∆εν κάνει διακρίσεις, δεν περιορίζεται από τις κλιµατικές συνθήκες, δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά δεν είναι και ανίκητος. Αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις εθνικών οργανισµών υγείας, ακαδηµαϊκές έρευνες, αλλά και τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, η Realnews παρουσιάζει είκοσι απαντήσεις σε καθηµερινές απορίες που αφορούν την ανθεκτικότητα του κορονοϊού, αλλά και τους επιβεβαιωµένους τρόπους προστασίας από την πανδηµία.

1) Τι κάνετε αν εµφανίσετε συµπτώµατα; Βήχας, πυρετός και δύσπνοια πρέπει να λειτουργήσουν ως «καµπανάκι». Ειδοποιήστε τον γιατρό σας, παρακολουθήστε προσεκτικά την εξέλιξη των συµπτωµάτων, σε καθηµερινή βάση και, βέβαια, µείνετε σπίτι.

2) Υπάρχουν και άλλα συµπτώµατα; Η αίσθηση του κρύου, το γνωστό ρίγος που αισθανόµαστε όταν αρρωσταίνουµε. Ελέγξτε την εσωτερική θερµοκρασία του σπιτιού σας και συµπεριφερθείτε σαν να έχετε αρρωστήσει, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η αυστηρή παραµονή στην οικία σας.

3) Πώς προστατεύεστε εάν ζείτε µαζί µε πιθανό φορέα του κορονοϊού; Εάν ένα µέλος ενός νοικοκυριού εµφανίσει συµπτώµατα και τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισµό για 14 ηµέρες, τότε το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλα τα µέλη του ίδιου νοικοκυριού, ανεξάρτητα αν εµφανίζουν συµπτώµατα ή όχι. Αποφύγετε όλες τις πιθανές επαφές, µην αγγίζετε τα ίδια αντικείµενα και τις επιφάνειες και κοιµηθείτε σε διαφορετικά υπνοδωµάτια.