Στον απόηχο όσων διαδραματίστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Καβά-λας της 30ης-05-2022 και εστιάζονται στο τμήμα του που εισήχθησαν για συζήτηση διαρκείας περίπου 2 ωρών, τα ψηφίσματα που αφορού-σαν τους σχολικούς καθαριστές, την οργάνωση << Χαμόγελο του παι-διού>>, των σε αναστολή εργασίας υγειονομικών και άλλα πολλά.

Θεωρώ ό,τι η εισαγωγή ψηφισμάτων στο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται είτε από δημοτικούς συμβούλους, ή από φορείς και συλλογι-κότητες με την φυσική παρουσία τους και όχι μέσω κολαούζων.
Θεωρώ επίσης ό,τι είναι υποκριτικό ο Πρόεδρος του δημοτικού συμ-βουλίου Καβάλας, ως αυτοκράτωρ – στρατηγός να αποφασίζει μόνος ερήμην των δημοτικών συμβούλων, τι αποτελεί αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου και τι όχι.

Αναρωτιέμαι γιατί το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας κατά τους κυρί-ους Πεφάνη και Μουριάδη, ήταν αρμόδιο επί της προτάσεως της οργανώσεως << Χαμόγελο του παιδιού>> και όχι επί της προτάσεως που αφορούσε τους σε αναστολή εργασίας υγειονομικούς.
Εκτός και αν η αρμοδιότητα ορίζεται ως πηγάζουσα και απορρέουσα υπό την προϋπόθεση, πως ο αιτών έχει τραπεζώσει τον κύριο Μουριά-δη ή τιμήσει με την επίδοση πλακός τον κύριο Παπαδόπουλο.

Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ό,τι η διοίκηση Μουριάδη και δυστυχώς η πλειοψηφία της αντιπολιτεύσεως αδιάβαστοι και απροετοίμαστοι όντες, πάτησαν την πεπονόφλουδα που τους έριξαν οι κύριοι Πεφάνης και Μουριάδης.
Σε ό,τι με αφορά δήλωσα και τοποθετήθηκα στο δημοτικό συμβούλιο της 30ης Μαΐου 2022, ό,τι:

 1. Για το θέμα των σχολικών καθαριστών/ ιων η διοίκηση Μουριά-δη υποκρίνεται φέροντας το θέμα με την μορφή ψηφίσματος. Εάν πράγματι επέλεγε να τους βοηθήσει θα έπρεπε να κατεβάσει εισήγηση, για λήψη απόφασης. Πως όμως να το κάνει αυτό όταν όλοι θυμόμαστε τους ομηρικούς καυγάδες μαζί τους στο ξέσπασ-μα της πανδημίας, ή ό,τι μήνες ολόκληρους τους άφηνε απλήρω-τους και χωρίς μέσα ατομικής προστασίας.
 2. Είναι εντελώς απαράδεκτο ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-ου Καβάλας, να εισάγει για συζήτηση και ψήφιση πρόταση, της οποίας ο συντάκτης είναι απών. Ιδιαίτερα δε όταν σε αυτήν περιλαμβάνονται αναφορές περί ύπαρξης δομών, τις οποίες μάλιστα χαρακτηρίζει << κολαστήρια>>. Ποιες, που και γιατί ο συντάκτης δεν τις κατονομάζει; Ποιος τον έχει ορίσει τιμητή και από πού αντλεί το δικαίωμα να αποκαλεί Υφυπουργό και Υπουργό της κυβέρνησης << ο κάθε >>. ΄Αραγε όσοι δημοτικοί σύμβουλοι υιοθέτησαν το ψήφισμα του Χαμόγελου του παιδιού, αποδέχονται και τους χαρακτηρισμούς;
 3. Ποιοι αποφάσισαν αναρμοδιότητα στο αίτημα των παρόντων και σε αναστολή εργασίας υγειονομικών και ποια η διαφορά από ανάλογα αιτήματα άλλων ομάδων εργαζομένων; Μήπως το γεγονός ότι δεν εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, για να στηρίζουν την διοίκηση Μουριάδη;
  Εξυπακούεται ότι με αφήνει παντελώς αδιάφορο η υποκρισία κάποιων ελαχίστων ευτυχώς, οι οποίοι μολονότι λόγω σειράς τοποθετούμαι πριν από κάποιους άλλους, δεν άκουσαν ή τους ξέφυγαν οι θέσεις που διατύπωσα ξεκάθαρα, χωρίς υπεκφυγές ή τακτικισμούς χάριν εντυ-πώσεων ή των κόμπλεξ που τους διακρίνει.
  Τους αφήνω στην κρίση όσων δεν την έχασαν και εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τα φαινόμενα, εντός και εκτός δημοτικού συμβου-λίου.
  Για την δημοτική παράταξη Συνεργασία
  Ο επικεφαλής
  Ξανθόπουλος Νικόλαος
Προηγούμενο άρθροΠολύνεκρο τροχαίο στη Γαληψό
Επόμενο άρθροΠαρέμβαση εισαγγελέα για τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης από δασκάλα παιδικού σταθμού