Περισσότερες από 156.000 είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για επίδομα ρεύματος: Δεν είναι όμως λίγοι και εκείνοι που απορρίπτονται από το «σύστημα» αυτόματα. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων «τρέχει» και λήγει μέσα στον ερχόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 19 Ιανουαρίου. Το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι αγγίζει και τα 480 ευρώ και το ύψος του εξαρτάται από το … πόσο κρύο κάνει στην περιοχή που διαμένουν. Με άλλα λόγια το ποσό της ενίσχυσης το καθορίζει ο.. Ταχυδρομικός Κώδικας!

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Ποιοι είναι όμως εκείνοι που ευθύς εξ αρχής βλέπουν τις αιτήσεις τους να μην γίνονται αποδεκτές από το σύστημα; Πρωτίστως όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δεν έχουν δικαίωμα στην ενίσχυση και εκείνοι οι οποίοι έχουν αιτηθεί και τους εγκρίθηκε επίδομα θέρμανσης, ενώ μένουν εκτός και αυτοί που υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση για μία παροχή ή έναν Α.Φ.Μ., που ήδη έχει «εγκριθεί» επίδομα.

Ποιοι και γιατί «κόβονται» αυτόματα από το σύστημα

Συγκεκριμένα, το επίδομα ρεύματος δεν χορηγείται σε όσους είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.).
Ακόμη, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

Εκτός ενίσχυσης μένουν φυσικά και όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να διεκδικήσουν ποσό που αγγίζει ακόμη και τα 480 ευρώ, εφόσον μέσα στον χειμώνα προσπαθούν να ζεσταθούν με συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως αναφέρθηκε, η ειδική πλατφόρμα ήδη έχει ενεργοποιηθεί και εκείνοι που θέλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις έχουν προθεσμία για να το πράξουν έως και τις 19 Ιανουαρίου.

Τα ποσά που θα εγκριθούν, πάντως, δεν θα μπουν σε τραπεζικό λογαριασμό και ο λόγος που οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για το ρεύμα δεν θα δουν τα χρήματα στην … φυσική τους μορφή, είναι ότι το ποσό που τους αναλογεί θα εμφανιστεί ως έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα εκείνον που θα καλύπτει το διάστημα
Ιανουάριος – Μάρτιος 2023.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης ήδη «τρέχει» και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την ενίσχυση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2024, μέσω
εφαρμογής στο myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps/oilbftelectric/login/login.htm), για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πως υπολογίζεται το ύψος της ενίσχυσης

Κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνουν, υπεύθυνα, τον αριθμό παροχής που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους -κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης. Η έκτακτη ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Για τη χορήγησή της αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος ρεύματος

Ειδικότερα όσον αφορά στους δικαιούχους της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό, χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).
Για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

 έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

 έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

 εως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Προηγούμενο άρθροΤο εκρηκτικό κοκτέιλ κορονοϊού και γρίπης έφερε αυστηρές συστάσεις πριν από το ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς – Πιέζονται τα νοσοκομεία
Επόμενο άρθροΦέρες: Στα κάρβουνα η μεγαλύτερη σούβλα της χρονιάς!