Με εργαλείο το υπο-Μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους της πρόσβασης σε δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Έτσι, θα υποβοηθηθούν στην προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων οικονομοτεχνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Συγκεκριμένα, στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους και
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών «Μητρούσης» με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό τους και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό, έχοντας πιστοποιηθεί ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα εξής πακέτα συμβουλών όπως ορίζονται από το υπο-Μέτρο 2.1:
ΠΣ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας
ΠΣ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
ΠΣ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ
ΠΣ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας
ΠΣ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία»
ΠΣ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος
Οι παραπάνω συμβουλές αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις τόσο φυτικής όσο και ζωικής κατεύθυνσης και στα πλαίσια του υπο-Μέτρου 2.1 θα προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών «Μητρούσης», με εμπειρία ετών στη συμβουλευτική υποστήριξη και την εύρεση λύσεων σε ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού, στέκεται για μία ακόμα φορά δίπλα του παρακολουθώντας τις εξελίξεις με έξι (6) υποκαταστήματα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΒΕΡΩΦ 5, ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2510 23 21 91
ΕΜΑΙL: mitrousis@gmail.com

Προηγούμενο άρθροΟλοκληρώθηκε απο την ΔΕΥΑ Παγγαίου το έργο μεταφοράς νερού από τις πηγές της Καρακάξας προς τα αγροκτήματα της περιοχής Μπρούντζου
Επόμενο άρθροΒουλή – Νομοσχέδιο για την Παιδεία: Απορρίφθηκε η ένσταση συνταγματικότητας του νομοσχεδίου