Με αφορμή την από 25-5-2022 απόφαση ένταξης του έργου της αναβάθμισης του υπαίθριου θεάτρου του Φρουρίου Καβάλας, η Διεύθυνση Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» διευκρινίζει τα εξής :

Το έργο «Εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.με.Α. στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας (Ακρόπολη)», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ, με κωδικό ΟΠΣ 5075120 και ημερομηνία ένταξης την 2-3-2021.

Κατά την εξέταση της παραπάνω μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), ζητήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού να επανυποβληθεί η μελέτη του έργου, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν, οι προτεινόμενες από τα μέλη του συμβουλίου αλλαγές.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, κατά την επίσκεψή του στην Καβάλα, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ανέπτυξε τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση υποδομών και εγκαταστάσεων σε πολιτισμικούς χώρους, με αναφορά στο Φρούριο και συγκεκριμένα στο υπαίθριο θέατρο αυτού.

Εφόσον, τόσο το ήδη ενταγμένο έργο της προσβασιμότητας ΑμεΑ στο LEADER Αλιείας, όσο και το έργο της αναβάθμισης του υπαίθριου θεάτρου που εντάχθηκε πρόσφατα για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούν αμιγώς παρεμβάσεις στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιασθούν και να εξετασθούν συνολικά από το Κ.Α.Σ.

Επισημαίνουμε ότι, αφενός μεν και τα δύο έργα 1) Εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.με.Α. στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας (Ακρόπολη) και 2) Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας» αφορούν παρεμβάσεις στον ίδιο χώρο, αφετέρου δε χρηματοδοτούνται το 1) από το LEADER Αλιείας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), ενώ το 2) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Υπουργείο Οικονομικών, με υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Προηγούμενο άρθροΜωβ μέδουσα – Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ: «Παντού και για λίγο το πρόβλημα»
Επόμενο άρθροΕκδήλωση μνήμης για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης