Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, συνήλθε σε σώμα την 13η Απριλίου 2022 και αποφάσισε τις παρακάτω προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την ΠΦΥ που τέθηκε για διαβούλευση.

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, η Πανδημία, έθεσε σε συναγερμό και το δικό μας φτωχό Εθνικό Σύστημα Υγείας και διαπιστώθηκαν οι τραγικές αδυναμίες του.

Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν απο την πολιτεία, αν και φιλότιμες, δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίζουν έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στον τόπο κατοικίας τους για όλους τους πολίτες.

Είναι αδήριτη ανάγκη να ενισχυθεί το ΕΣΥ με προτεραιότητα στην αναδιοργάνωση της ΠΦΥ.

ΠΦΥ

-Κατάργηση clawback και rebate.

-Ναι στην εξασφάλιση ποιότητας διαγνωστικών εξετάσεων με ΜΟΝΟ προαπαιτούμενο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εξιδεικευμένου Ιατρικού προσωπικού και τακτικό ελεγκτικό μηχανισμό για την ποιότητα των μηχανημάτων.

-Ναι στην υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των Ιατρών την ευθύνη και την στήριξη της οποίας θα αναλάβει η πολιτεία.

-Ναι στην αμοιβή των προσωπικών Ιατρών κατά πράξη και περίπτωση μετά από συνεννόηση με τον Π.Ι.Σ μέσω συλλογικών συμβάσεων με τους ιατρικούς συλλόγους.

-Όχι στο σύστημα των υποχρεωτικών παραπομπών μόνο από τον προσωπικό Ιατρό, τόσο σε επίπεδο επίσκεψης στον ειδικό Ιατρό, όσο και στο επίπεδο πρόσβασης στα Νοσοκομεία.

-Όχι στην ανεπίτρεπτη και απαξιωτική νομοθέτηση της επιστράτευσης Ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και πιστοποιημένων για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

-Ναι στην υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, καθώς και χορήγηση χειρόγραφης συνταγής αυτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

-Ναι στο δικαίωμα συνταγογράφησης στους ανασφάλιστους πολίτες από ιδιώτες Ιατρούς διαφορετικά καταστρατηγείται η συνταγματική νομοθέτηση της ισοτιμίας της υπογραφής των ιατρών.

-Ναι στην αναγκαιότητα συμμετοχής εκπροσώπου του Π.Ι.Σ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, για διασφάλιση της Επιστημονικής επάρκειας και κοινωνικού ελέγχου.

-Ναι στη θέσπιση ανακατεύθυνσης του ποσού που προκύπτει από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων, στην προσαύξηση των ορίων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ της αντίστοιχης κατηγορίας συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας

-Ναι στην αναμόρφωση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.ΦΚΑ, καθώς και ίδρυση διαφορετικής δημόσιας επιτροπής για ενστάσεις Ιατρών.

Ε.Σ.Υ.-Νοσοκομεία

-Άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων Ιατρικού προσωπικού (πλήρη και αποκλειστική απασχόληση) με αποδοχές που θα αγγίζουν το 3 προς 1 σε σχέση με το μισθό των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως επί ιδρύσεως του Ε.Σ.Υ. και αξιοπρεπή αποζημίωση των εφημεριών. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες το Ε.Σ.Υ. θα «συγκρατήσει» τους ήδη υπηρετούντες συναδέλφους, θα ελκύσει τους νέους και θα αναχαιτίσει τη μετανάστευση.

-Άμεση μονιμοποίηση των Επικουρικών Ιατρών.

-Γενναία αύξηση δημοσίων δαπανών για την Υγεία.

-Ο Ι.Σ.Κ. εκφράζει την αντίθεση του με τη νομοθέτηση εκτέλεσης απογευματινών χειρουργείων από Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. άλλωστε είναι ανεφάρμοστη, λόγω της τραγικής υποστελέχωσης σε αναισθησιολόγους αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΨήφισμα κατά της κατάργησης του Τμήματος Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας εξέδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου
Επόμενο άρθροΤοπικός σταθμός ελέγχου και ρύθμισης πίεσης τοποθετήθηκε από τη ΔΕΥΑΚ στην Κηπούπολη