Ξεκινά σήμερα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνει διατάξεις για την εκλογική διαδικασία, τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων και την ψήφο των αποδήμων.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Για την εκλογή των βουλευτών και την χρηματοδότηση των κομμάτων προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4648/2019 σχετικά με τη διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

α. η άσκηση των καθηκόντων των εποπτών εκλογών και των γραμματέων που κωλύονται από τον διαπιστευμένο Έλληνα Πρέσβη στη συγκεκριμένη χώρα ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της ελληνικής διπλωματικής αποστολής που ορίζεται με απόφαση του Έλληνα Πρέσβη,

β ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων με φροντίδα των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (άρθρα 10 – 13)

  1. Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ.26/2012 αναφορικά με την εκλογή βουλευτών και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Προσδιορίζεται η αρμόδια δικαστική αρχή για την επίλυση διαφωνίας σχετικά με τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων.

β. Καθορίζεται η συμμετοχή των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών του άρθρου 43 του ως άνω π.δ.

γ. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναθεώρηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών.

δ. Ορίζεται ότι, η ανακήρυξη των βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές γίνεται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου (αντί του πρωτοδικείου που προβλέπεται σήμερα). (άρθρα 14 – 21)

ΜΕΡΟΣ Δ’

  1. Επέρχονται τροποποιήσεις στο π.δ.15/2022 αναφορικά με τη χρηματοδότηση και τον οικονομικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων, οι κυριότερες των οποίων εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

α. Επιτρέπεται μόνο στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, να πραγματοποιούν πληρωμές προς τρίτους για την κάλυψη των δαπανών τους, χωρίς τη χρήση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον οι πληρωμές αυτές δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ετησίως (αντί 20.000 ευρώ που ισχύει).

β. Αυξάνεται σε χίλια (1.000) ευρώ (από 500 ευρώ που ισχύει), το ύψος των πληρωμών σε τρίτους που δύναται να πραγματοποιεί κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών του, χωρίς τη χρήση ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού.

γ. Προβλέπεται η δημοσίευση του ισολογισμού των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση το πρώτο πεντάμηνο κάθε έτους (αντί του πρώτου διμήνου που ισχύει).

δ. Επανακαθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις (πρόστιμα) σε βάρος των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων καθώς και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το π.δ.15/2022.

ε. Συνιστά ποινικό αδίκημα για τους τρίτους και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών η παράβαση από μέρους τους των μνημονευόμενων απαγορεύσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Προηγούμενο άρθροΠρόεδρος Πνευμονολογικής Εταιρείας: Οι 3 λόγοι που βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων
Επόμενο άρθροΝοσούν με κορονοϊό ο δήμαρχος Ορεστιάδας και ο αντιδήμαρχος οικονομικών